Κάλαντα, τραγούδια και σκοποί από όλη την Ελλάδα

Εικόνες

  • Πρόγραμμα: Κάλαντα, τραγούδια και σκοποί από όλη την Ελλάδα_1 s473-program_1jpg Αθήνα, 03/01/1972
  • Πρόγραμμα: Κάλαντα, τραγούδια και σκοποί από όλη την Ελλάδα_2 s473-program_2jpg Αθήνα, 03/01/1972
  • Πρόγραμμα: Κάλαντα, τραγούδια και σκοποί από όλη την Ελλάδα_3 s473-program_3jpg Αθήνα, 03/01/1972