Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1981 με κύριο στόχο τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Η Δόμνα Σαμίου ήταν πρόεδρος του Συλλόγου από την αρχή της ίδρυσής του ως το θάνατό της, τον Μάρτιο 2012.

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Γιούλη Παπαθεοδώρου και στο συμβούλιο συμμετέχουν οι: Δημήτρης Δημόπουλος, Γιάννης Κ. Λύρας, Χρυσάνθη Ζαφειροπούλου, Αναστασία Μπατινάκη, Σωκράτης Σινόπουλος, Μιράντα Τερζοπούλου και Δάφνη Τζαφέρη.

Την περίοδο 2013-2015, πρόεδρος του Συλλόγου ήταν η Γιούλη Παπαθεοδώρου και στο συμβούλιο συμμετείχαν οι: Κούλα Γιαζιτζόγλου, Δημήτρης Δημόπουλος, Γιάννης Κ. Λύρας, Χρυσάνθη Ζαφειροπούλου, Αναστασία Μπατινάκη, Σωκράτης Σινόπουλος, Μιράντα Τερζοπούλου και Δάφνη Τζαφέρη.

Την περίοδο 2012-2013, πρόεδρος του Συλλόγου ήταν η Μάνια Σεφεριάδη και στο συμβούλιο συμμετείχαν οι: Κούλα Γιαζιτζόγλου, Χρυσάνθη Ζαφειροπούλου, Αναστασία Μπατινάκη, Γιούλη Παπαθεοδώρου, Τασία Παπανικολάου, Σωκράτης Σινόπουλος, Μιράντα Τερζοπούλου και Δάφνη Τζαφέρη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2013), η Μάνια Σεφεριάδη είναι επίτιμη πρόεδρος του Συλλόγου.