Χορηγοί-Δωρητές

Ο κατάλογος των φορέων, ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών που ενίσχυσαν οικονομικά την έκδοση δίσκων και άλλες δραστηριότητες του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, παρουσιάζεται κατά αλφαβητική σειρά.