Ο Σύλλογος

Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με τον διακριτικό τίτλο ΚΣΔΜ Δόμνα Σαμίου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσε η Δόμνα Σαμίου το 1981.

association_badge_el_v2
Ο Σύλλογος
Χορηγοί και δωρητές
Ο κατάλογος των φορέων, ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών που ενίσχυσαν οικονομικά την έκδοση δίσκων και άλλες δραστηριότητες ...