Τόπος Τραγουδιού: Λήμνος

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.

d32_badge--3
Ανατολικό Αιγαίο Λήμνος Ακριτικό
Ο βασιλιάς διάταξε (Του Πορφύρη)
Ο βασιλιάς διάταξε σ' όλα τα βελαγέτια,  σ' όλα τα βε- σ' όλα τα βελαγέτια, να μαζευτούνε οι γ-έμορφες κι όλα τα παλικάρια ...
d30_badge
Ανατολικό Αιγαίο Λήμνος Αγερμικό Κάλαντα Φώτων, Λατρευτικό | Ευχετικό
Σήκω κερά μου κι άλλαξι (Κάλαντα Φώτων Λήμνου)
Σήκου κερά μου κι άλλαξι να πας ταχιά στα Φώτα στα Φώτα, στα Φουτίσματα κι στου Χριστού του λόγου. Ιδώ μας είδαν κι ήρταμι ...
d35_badge
Ανατολικό Αιγαίο Λήμνος Του γάμου
Συμπεθερκάτκο
Πα στης νύ- πα στης νύφης τα χεράκια κάθεντ’ δυο- κάθεντ’ δυο περιστεράκια. Το ’να κιλαϊδεί κι λέει  να ’ν’ καλά οι παντρι...

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.