Τόπος Τραγουδιού: Ανακού

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.

x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Παραλογή
Ήρτανε γιορτές
Ήρτανε γιορτές και τους αγιάς οι μέρες1 Ήρτεν και κόρη να μη2 στην εκκλεσία Ακλοθούσαν την τρακόσιαϊ παλικάρια Κι άλλοϊ πή...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Νανούρισμα
Νανούρισμα
Του Χαγιαδιού1 μου τ’ άσλαμα2 Τ’ Αχτσερενιού3 μ’ το φτέδι4 Νενί νενίμ ουγιούρμουλα (άραγε κοιμάται το μωρό μου;) Γιαβρίμ, ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Χήραν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Μπορφύλη Στα σίδερα το γέννησε, στη φυλακή το θρέβει Χρονιάρης πιάνει το σπαθί, στα δύο ...
d13_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Xήραν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Πορφύλη. Στα σίδερα το γέννησεν, στη φυλακή το θρέβει, χρονιάρης πιάνει το σπαθί στα δύο...
d32_badge--3
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Προσφύλη, στα σίδερα τον γέννησε, στη φυλακή τον θρέβει. Χρονιάρης πιάνει το σπαθί, στα...

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.