Τόπος Τραγουδιού: Σύλατα

Πίσω σε: Έπαρ' σινιά

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.

x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σύλατα Του γάμου, Της νύφης
Έπαρ' σινιά
Έπαρ’ σινιά1 στα χέρια σου –κορούλα μου Μακράδια2 στα δαχτύλια σου –νυφούλα μου Απόψα στου κυρού σ’ είσαι –κορούλα μου Ταχ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σύλατα
Ιστορία του Αλεξίου
Ismi idi Effimianos. Bir buyuk arhondas idi. Gariplerin dostu idi. Ismi idi Effimianos. Carsilara kosar idi. Fakirleri topl...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σύλατα Του γάμου
Σήμερις είν' η μέρα μας
Σήμερις είν’ η μέρα μας, φίλοι μ’ να σε χαρώμεν Βαριά, βαριά, βαριά Ιδέ τη νεονύφη μας να την επευχηθώμεν Βαριά, βαριά, βα...

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.