Τόπος Τραγουδιού: Αρκαδία, Πέρα Μέλανα

Αποτελέσματα 1 έως 8 από 8.

d34_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα
Γενήκαν τα γεννήματα
Γενή- μωρέ, γενήκαν τα γεννήματα γιεμ, και μπαίνομε στο θέρο, πες μ’ αγάπη μ’ τι να γένω. Παίρνω, μωρέ, παίρνω το δρεπανάκι...
d25_27_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα Κλέφτικο
Εψές προψές επέρναγα (Κολοκοτρωναίικο)
Εψές προψές επέρναγα απ’ τα, μωρέ ν-απ’ τα βουνά της Πιάνας κι ακώ το γέ- μωρέ παιδιά, κι ακώ το γέρο του Μωριά. Κι ακώ το...
d24_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα Της αγάπης
Περιβόλι ν-είχα η πάπια
Περιβόλι ν-είχα, η πάπια μ’, περιβόλι ν-είχα περιβόλι ν-είχα νεραντζοσπαρμένο. Νεραντζοσπαρμένο, η πάπια μ’, νεραντζοσπαρμέ...
d34_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα
Στα Βέρβενα στα Δολιανά
Στα Βέρβενα, στα Βέρβενα, στα Δολιανά, κυρά μου γιεμ, και στον ωραίον τόπο, κει π’ αρέσει των ανθρώπων. Εκεί ’ναι τα γλυκά ...
d25_35_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα Ιστορικό νεότερο
Της Τρίπολης οι λοχαγοί
Της Τρί- μάνα μ’ της Τρί- της Τρίπολης οι λοχαγοί, της Τρίπολης οι λοχαγοί και του Μωριά οι λεβέντες στο Τεπελένι κείτουντα...
d34_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα
Τί τον(ε) ζηλεύεις Βέργω μ'
Τί τον(ε) ζηλεύεις, Βέργω μ’, τί τον(ε) ζηλε-νε-ύεις, τον ψηλόν τον ά-ν-άντρα, και τον ακαμά-να-τη, πο ’σπερνε το χρόνο, Βέ...
d26_badge
Πελοπόννησος Αρκαδία, Πέρα Μέλανα Της αγάπης
Το γιαλό γιαλό πηγαίνω
Το γιαλό γιαλό πηγαίνω - πέσ’τε το ματάκια μου την αγάπη μου να βρω - πεσ’το όπως το λέω κι εγώ. Μα επήγα και την ηύρα - πέ...

Αποτελέσματα 1 έως 8 από 8.