Τόπος Τραγουδιού: Ερυθραία, Τσεσμές

Πίσω σε: Γιω Μαργιώ

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.

d14_badge
Μικρά Ασία Ερυθραία, Τσεσμές Εργατικό, Της θάλασσας και των ναυτικών
Γιω Μαργιώ
Αντιφωνικό ψαράδικο τραγούδι Εεεε γιω γιω, γιω Mαργιώ ε γιω γιω, γιω Μαργιώ ε γιω γιω γιω, γιω Μαργιώ καλάδες1 ά-, γιω Μαργιώ -γιος ο Θεός, γιω Μαργιώ...
d23_badge
Μικρά Ασία Ερυθραία, Τσεσμές Εργατικό, Της θάλασσας και των ναυτικών
Γιω Μαργιώ
Αντιφωνικό ψαράδικο τραγούδι Εεεε γιω-γιω, γιω Μαργιώ, ε γιω-γιω, γιω Μαργιώ ε γιω-γιω-γιω, γιω Μαργιώ Καλάδες1 ά- γιω Μαργιώ -γιος ο Θεός, γιω Μαργιώ ...
d12_badge
Μικρά Ασία Ερυθραία, Τσεσμές Αγερμικό Κάλαντα Πρωτοχρονιάς, Λατρευτικό
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς (Μικράς Ασίας)
Αρχιμηνιά, κερά, κι αρχιχρονιά, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος και κει που βγήκε, κερά μου, ο Χριστός, τριώ- τριώ χρονώ π...

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.