Τόπος Τραγουδιού: Καρδίτσα, Μαραθέα

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.

d26_09_badge
Θεσσαλία Καρδίτσα, Μαραθέα Αγερμικό Λατρευτικό, Για την αναβροχιά
Πιρπιρίτσα πιρπατεί
Μαγικός αγερμός για την αναβροχιά Πιρπιρίτσα πιρπατεί το Θεό παρακαλεί −Θε μου βρέξι μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή για τα στάρια, για τα κρ’θάρια για τ’...

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.