Τόπος Τραγουδιού: Χανιά, Λάκκοι

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.

d27_badge
Κρήτη Χανιά, Λάκκοι Παραλογή
Μια κόρη συναπόβγανε
Ε-νε, μια κό- μια κόρη συ- ε, μια κόρη συναπόβγανε μια κόρη συ- μια κόρη συναπόβγανε ε, τον άντρα ντζη, άντρα ντζη στα ξένα...

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.