Είδος Χορού: Ομάλ

Πίσω σε: Τ' αρνόπο μ'

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.

860_badge_rmp45_084_1
Πόντος Μοιρολόι
Σο έναν τ' αναστέναγμα μ'
Σο έναν τ’ αναστέναγμα μ’ – μικρόν αρνί μ’ τα χιόνια όλ(ι)α λύουν – ντο να (γ)ίνουμε τα δάκρυα μ’ ξύουν1 στ’ άψιμον2 – μικρ...
863_badge_rmp45_085_2
Πόντος Της αγάπης
Τ' αρνόπο μ'
Αρνόπο μ’ με το γέλος ισ’, έι πουλί μ’, ξαν’ αρνί μ’ χαράζ’νε τα ρασία κάτι κάτι λες τι δεν ο φέγγον παίρ’ και βασιλεύ’, έι...

Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3.