Είδος Χορού: Καγκέλι

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.

837_badge_rmp45_096_1
Στερεά Ελλάδα Της αγάπης
Ο Αριστείδης
Σύρε γκιζέ- μωρ’ Aριστείδη μου, σύρε γκιζέ- γκιζέρνα το ντουνιά και τον απάνω κόσμο, βρ’ Aριστείδη μου και τον απάνω κόσμο...
812_badge_rmp45_094_1
Στερεά Ελλάδα Της αγάπης
Παναγιούλα
Πέρα θέ- μικρή μου η Παναγιούλα μου, πέρα θέλω να περάσω πέρα θέλω να περάσω το χορό για να κοιτάξω πως χορεύ’ η μια κι η...
978_badge_rmp45_025_2
Θεσσαλία
Φαντάρος για να πάω
Φέτος μου ήρθαν τα χαρτιά φαντάρος για να πάω τι να την κάνω τη μικρή που ’ναι μικρή και κλαίει στη μάνα της το λέει. Να τ...

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.