Προέλευση Τραγουδιού: Καππαδοκία / Ικόνιο

d33_cover_badge--2
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός
Μάνα μ,’ ήρτεν η άνοιξη
- Μάνα μ’, ήρτεν η άνοιξη, το γέρ’μο1 καλοκαίρι, ξέβγαν2 τα χί- κι αμάν, αμάν- ξέβγαν τα χίλια τ’ άργατα3, ξέβγαν τα χίλια ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Του γάμου, Της νύφης
Μην κλαις (Aĝlama)
Aĝlama gelinim aĝlama Mor yemeniler de baĝlama Yolcuyum yolumuzdan eyleme Gelini bindirin ata Atlardan inerek basar Güve...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Νανούρισμα
Νανούρισμα
Του Χαγιαδιού1 μου τ’ άσλαμα2 Τ’ Αχτσερενιού3 μ’ το φτέδι4 Νενί νενίμ ουγιούρμουλα (άραγε κοιμάται το μωρό μου;) Γιαβρίμ, ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Ακριτικό
Ο σκλάβος αναστέναξεν
Ο σκλάβος αναστέναξεν και στάθην η φιργάδα «Σκλάβε μ’ πεινάς, σκλάβε μ’ διψάς, σκλάβε μ’ ρούχα γυρεύγεις;» «Ούτε πεινώ, ούτ...
d33_cover_badge--2
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Της αγάπης
Πάγω στης Προύσας τα βουνά
Πάγω στης Πρού- ωχ, αμάν, γκελ, αμάν- πάγω στης Προύσας τα βουνά, βρίσκω βρύσες, κρύα νερά. Έσκυψα- έσκυψα να πιω λιγάκι, ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Θρησκευτικό, λόγιο
Παρακαλώ σε, Παναγιά
Παρακαλώ σε, Παναγιά, προσκυνούμεν σε, Θέ μου Να μας χαρέσεις τα κλειδιά και τ’ ανεχτήρια ’ντάματ’1 Ν’ ανοίξωμε Χριστού τού...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Φάρασα Του Πάσχα
Πασχαλινό
Έι, ο φυτό μας ’ς σο φυτό Δώτσετέ με ’ς α μούντο Έι, σαμού θωρώ αν καλό Τα τάρντε μου είν’ ’κατό Έι, πώς γρεύεις στα τρυπ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή
Πιάτε το χορό
Πιάτε τόϊ χορό ν’ ας κλώσει Κι όποιους θέλ’ ας έρτ’ ας μπιάσει Το καΐκ’ αρματουμένο Κι όλο ψάρια φορτωμένο – Πόσ’ τα δίν’...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ποτάμια Ακριτικό
Σαν τηλ μάνα
Σαν τηλ μάνα, σαν τηλ μάνα –χάι μάνα Και σαν εκεί(ν’) την μάνα –σίσι Που είχε τα εννιάν παιδιά –χάι μάνα Και τα εννιά νυφά...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σύλατα Του γάμου
Σήμερις είν' η μέρα μας
Σήμερις είν’ η μέρα μας, φίλοι μ’ να σε χαρώμεν Βαριά, βαριά, βαριά Ιδέ τη νεονύφη μας να την επευχηθώμεν Βαριά, βαριά, βα...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Πατινάδα Του γάμου
Τραγούδι της πομπής του γάμου
Φαρλάτισαν1 τα γόνατά μ’ Και τρόμαξεν καρδούλα μου Έλα κι εσύ, γλυκή μ’ νινέ2 Δεν δίνω ’γω την κάγια3 μου Την κάγια μ’ κα...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ποτάμια Παραλογή
Τρει άρχοντοι
Τρει άρχοντοι και τρει καλοί και τρει γαϊτανογέροι Κ’ οι τρεις συλλοϊζόσανε να βγουν σ’ απάνω κόσμο (ν)Ο εις καυκιόταν τ’ ά...
d27_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Παραλογή
Τρι άρχοντες καθόντανε
Τρι άρχοντες καθόντανε σ’ ένα καλό τραπέζι, ο εις καυχιούνταν τ’ άσπρα του κι άλλος τη φορεσιά του κι ο Μαυροζής καυχιούντα...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ποτάμια Δίστιχα Του γάμου, Της νύφης
Τώρα λάμψαν τα σπίτια μας
Τώρα λάμψαν τα σπίτια μας, λαμπίσαν οι αυλέ(ς) μας Τώρ’ ας χαρούν οι φίλοι μας, κι ας σκάσουν οι οχτροί μας Ελένη μ’,* έλα ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Χήραν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Μπορφύλη Στα σίδερα το γέννησε, στη φυλακή το θρέβει Χρονιάρης πιάνει το σπαθί, στα δύο ...
d32_badge--3
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Προσφύλη, στα σίδερα τον γέννησε, στη φυλακή τον θρέβει. Χρονιάρης πιάνει το σπαθί, στα...
d13_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Ανακού Ακριτικό
Χήρα-ν παιδίν εγέννησε (Του Πορφύρη)
Xήραν παιδίν εγέννησε και λεν τονε Πορφύλη. Στα σίδερα το γέννησεν, στη φυλακή το θρέβει, χρονιάρης πιάνει το σπαθί στα δύο...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Φάρασα Θρησκευτικό, λόγιο
Χορευτικό πομπικό τραγούδι
(Έι) Χιτάτε, νάϊ πάμε σον Εσβασίλη Να κρεμάσωμεν τα κρεάτε στο σίδι (Έι) (ν)Εσύρεν τσαί δώκεν τσαί αγιεσίλι Τσαί χτες την ...