Ταξινόμηση: Αριθμητικό

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.

d26_01_badge
Μικρά Ασία Παιδικό, Αριθμητικό
Να το πούμε ένα
Να το πούμε ένα, να το πούμε ένα, ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί. Να το πούμε δύο, να το πούμε δύο, δύο πέρδικες...

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.