Δραστηριότητες

Οι εκδόσεις δίσκων παραδοσιακής μουσικής, η οργάνωση και η αξιοποίηση του αρχείου της Δόμνας Σαμίου, η υποστήριξη και η συντήρηση του ιστοχώρου του, η λειτουργία της χορωδίας του και η διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων είναι οι κύριες δραστηριότητες του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.

association_releases_badge
Δραστηριότητες
Οι εκδόσεις του Συλλόγου
Συνεπής στους στόχους του ο Σύλλογος έχει εκδώσει από το 1981 ως σήμερα δεκατέσσερις δίσκους παραδοσιακής μουσικής, τέσσερα L...
musicarchives_badge
Δραστηριότητες
Το Αρχείο της Δόμνας Σαμίου
Ο ΚΣΔΜ Δόμνα Σαμίου έχει την ευθύνη της διαχείρισης του προσωπικού αρχείου της Δόμνας Σαμίου, προϊόν της πολύχρονης ενασχόλησ...
logo_site_badge--2
Δραστηριότητες
Ο ιστοχώρος
Τον ιστοχώρο www.domnasamiou.gr δημιούργησε και συντηρεί ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με στόχο να...
association_choir_badge
Δραστηριότητες
Η χορωδία του Συλλόγου
Τη δημιούργησε η Δόμνα Σαμίου το 1993, από μαθητές της στο παραδοσιακό τραγούδι στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων...