Όροι χρήσης

1. Προοίμιο

Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου που δημιούργησε και συντηρεί τον ιστοχώρο domnasamiou.gr δηλώνει ότι προσφέρει δωρεάν τις ενημερωτικές του υπηρεσίες, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προχωρήσει σε επίσκεψη των σελίδων του, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Πηγές περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου domnasamiou.gr βασίζεται σε:

  • Εκδόσεις δίσκων παραγωγής του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής - Δόμνα Σαμίου.
  • Εκδόσεις δίσκων άλλων φορέων, στους οποίους η Δόμνα Σαμίου έχει συμμετάσχει.
  • Άρθρα από τον ελληνικό και ξένο Τύπο. Τα άρθρα ψηφιοποιήθηκαν με ευθύνη του συλλόγου και –σε κάθε περίπτωση– αναφέρεται ρητά η πηγή τους και οι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.
  • Υλικό από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, των οποίων το δικαίωμα αναφοράς στον ιστοχώρο, έχει παραχωρηθεί από τους δικαιούχους.
  • Βιογραφικές πληροφορίες συνεργατών της Δόμνας Σαμίου οι οποίες έχουν συλλεχθεί είτε με προσωπική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους είτε -όπου αυτό δεν ήταν δυνατό- από άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα βιογραφικά σημειώματα έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του ιστοχώρου.
  • Έντυπο ή ψηφιακό υλικό από το αρχείο της Δόμνας Σαμίου.
  • Πρωτογενής πληροφορία που συγκεντρώθηκε από τα μέλη του Συλλόγου.
  • Άλλες πηγές, κυρίως από το internet, οι οποίες και αναφέρονται ρητά.

Λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου του ιστοχώρου, ενδέχεται κάποιες πηγές να έχουν παραβλεφθεί. Στην περίπτωση που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος, ιδιώτης) θεωρήσει ότι σε κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο κλπ) η πληροφορία της πηγής είναι ελλιπής ή όχι ακριβής, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο για την αποκατάστασή της.
Σημειώνουμε πάντως, ότι στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών που διαμορφώθηκαν σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, η ανταλλαγή των υλικών είναι κοινή πρακτική αποδεκτή διεθνώς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή τους. Επιπλέον, κάποιες πηγές δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται συνεχώς, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στον επισκέπτη του ιστοχώρου.
Σε κάθε περίπτωση που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος, ιδιώτης) θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο κλπ) συνιστά ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του ιστοχώρου domnasamiou.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά ή με fax ή ταχυδρομικά και ο Σύλλογος θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

3. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο (μορφή, περιεχόμενο και λειτουργίες) του ιστοχώρου domnasamiou.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που η πρόσβαση και χρήση του διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του ιστοχώρου αποτελούν σχόλια ή κείμενα μελετητών / συνεργατών του Συλλόγου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα αναρτημένα κείμενα φέρουν την υπογραφή των συγγραφέων τους.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοχώρου και αποτελεί κατοχυρωμένο προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον παρόντα ιστοχώρο.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, από δημόσιους φορείς, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής καθώς και η σχετική ενημέρωσή του Συλλόγου με την αποστολή του έργου και την ακριβή δικτυακή διεύθυνση όπου αυτό χρησιμοποιήθηκε.

4. Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου domnasamiou.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου. 

5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου domnasamiou.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της - ηλεκτρονικής ή άλλης - αλληλογραφίας και εξασφαλίζεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.
Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους - με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.
Η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου υπόκεινται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών

Οι βιογραφικές πληροφορίες των συνεργατών της Δόμνας Σαμίου παρουσιάζονται στις σελίδες του domnasamiou.gr για λόγους προβολής του σχετικού καλλιτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου έργου των συνεργατών και πληρότητας των πληροφοριών του ιστοχώρου.
Οι βιογραφικές πληροφορίες έχουν συλλεχθεί είτε με προσωπική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους είτε από άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα βιογραφικά σημειώματα έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ιστοχώρου.
Στην περίπτωση που συνεργάτης (ιδιώτης ή φορέας) θεωρήσει ότι κάποια ή κάποιες αναγραφόμενες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή είναι ελλιπείς ή αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί την παρουσίαση τους στον ιστοχώρο, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσει και ο Σύλλογος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

7. Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστοχώρος domnasamiou.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web site και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlink). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web site και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.