Είδος Χορού: Σερενίτσα

Αποτελέσματα 1 έως 2 από 2.

859_badge_rmp45_086_2
Πόντος Της αγάπης
Πάμε κόρ' σα κάστανα
Πάμε κόρ’ σα κάστανα, κάστανα σερεύομεν1, σεπεπί2’ τη καστανί’, εμείς μασχαρεύομεν3. ... ... 1σερεύω ή σωρεύω: μαζεύω 2σ...

Αποτελέσματα 1 έως 2 από 2.