Τόπος Τραγουδιού: Σινασός

Αποτελέσματα 1 έως 9 από 9.

x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Παραλογή
Αγιώρ' Αγιώρ' αφέντη μου
Αγιώρ’ Αγιώρ’ αφέντη μου κι αφέντη καβαλάρη Αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κοντάρι Άγγελος είσαι στη θωριά, κι άγιος στη ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Της αγάπης
Απόψι τα μεσάνυχτα
Απόψιν απόψι τα μεσάνυχτα Σηκώθηκα να γράψω –τρυγονάκι μου Και κοντυ- και κοντυλιά δεν έριξα Κι αρχίνησα να κλάψω –το πουλ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Δίστιχα Της αγάπης
Δυο ήλια δυο φεγγάρια
Δυο ήλια δυο φεγγάρια επολεμούσανε Να μας χωρίσουν θέλουν και δεν μπορούσανε Εσύ ’σαι το σταφύλι κι εγώ το τσάμπουρο Φίλα ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Ακριτικό
Εβράδυν παλιόβραδυν
Εβράδυν παλιοβράδυν κι ο ήλιος έκλινεν Κι ο ήλιος ο Γιαννάκης πάει στο Ξύβουνο Στο Ξύβουνο1 οπίσω έναν πέγαδο Δογμένος2 κα...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Παραλογή
Μαλαματένιος αργαλειός
Αναγνώριση συζύγων Μαλαμετένιος αργαλειός και λιβαντένιο1 χτένι Κι έναν κορμί, κι αμάν, αμάν, αγγελικό κάθεται και υφαίνει Πραματευτής, κι αμά...
d33_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός
Μάνα μ’ ήρτεν η άνοιξη
Μάνα μ’ ήρτεν η άνοιξη, το γέρμο καλοκαίρι ξέβ(γ)αν τα χί -κι αμάν, αμάν- ξέβ(γ)αν τα χίλια τ’ άργατα, ξέβ(γ)αν τα χίλια τ’...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Ακριτικό
Ο σκλάβος αναστέναξεν
Ο σκλάβος αναστέναξεν και στάθην η φιργάδα «Σκλάβε μ’ πεινάς, σκλάβε μ’ διψάς, σκλάβε μ’ ρούχα γυρεύγεις;» «Ούτε πεινώ, ούτ...
d33_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Της αγάπης
Πάγω στης Προύσας τα βουνά
Πάγω στης Πρού – ωχ αμάν, γκελ αμάν πάγω στης Προύσας τα βουνά, βρίσκω βρύσες κρύα νερά. Έσκυψα - έσκυψα να πιώ λιγάκι, μο...
d27_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Σινασός Παραλογή
Τρι άρχοντες καθόντανε
Τρι άρχοντες καθόντανε σ’ ένα καλό τραπέζι, ο εις καυχιούνταν τ’ άσπρα του κι άλλος τη φορεσιά του κι ο Μαυροζής καυχιούντα...

Αποτελέσματα 1 έως 9 από 9.