Τόπος Τραγουδιού: Μαλακοπή

Πίσω σε: Πιάτε το χορό

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.

x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς (Καππαδοκίας)
Αρχήν αρχήν τα κάλαντα κι αρχήν στο χρόνο Τα πουλιά λαλούν και τα δόντϊα1 κράζουν Αγιός Βασίλ, καλό ζευγάρι λάμπει2 Καλόν ...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Του γάμου, Της νύφης
Μην κλαις (Aĝlama)
Aĝlama gelinim aĝlama Mor yemeniler de baĝlama Yolcuyum yolumuzdan eyleme Gelini bindirin ata Atlardan inerek basar Güve...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Θρησκευτικό, λόγιο
Παρακαλώ σε, Παναγιά
Παρακαλώ σε, Παναγιά, προσκυνούμεν σε, Θέ μου Να μας χαρέσεις τα κλειδιά και τ’ ανεχτήρια ’ντάματ’1 Ν’ ανοίξωμε Χριστού τού...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή
Πιάτε το χορό
Πιάτε τόϊ χορό ν’ ας κλώσει Κι όποιους θέλ’ ας έρτ’ ας μπιάσει Το καΐκ’ αρματουμένο Κι όλο ψάρια φορτωμένο – Πόσ’ τα δίν’...
x004_badge
Καππαδοκία / Ικόνιο Μαλακοπή Πατινάδα Του γάμου
Τραγούδι της πομπής του γάμου
Φαρλάτισαν1 τα γόνατά μ’ Και τρόμαξεν καρδούλα μου Έλα κι εσύ, γλυκή μ’ νινέ2 Δεν δίνω ’γω την κάγια3 μου Την κάγια μ’ κα...

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5.