Τόπος Τραγουδιού: Βιθυνία, Μιχαλίτσι

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.

d14_badge
Προποντίδα Βιθυνία, Μιχαλίτσι Δίστιχα Της αγάπης
Ρουμπαλιά, γαρουφαλιά
Ποιος είδε νέο σεβνταλή1 και της αγάπης κλέφτη, Ρουμπαλιά,2 γαρουφαλιά σε τριγυρνούνε τα πουλιά. Για να ξυπνάει με το αχ κ...

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.