Τόπος Τραγουδιού: Νικομήδεια

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.

d26_02_badge
Προποντίδα Νικομήδεια Παιδικό
Ένα μικρό φιντάνι
Ένα, ένα μικρό φιντάνι φιντά- φιντάνι, φιντανάκι αξιώ- αξιώνει1 κι αναδίνει2 καρπό, καρπό και άνθη δίνει. Λίγο νερό σταλά...

Αποτελέσματα 1 έως 1 από 1.